Gdzie znajdą zastosowanie krypty grobowe?

Krypty grobowe stanowią wyjątkowe miejsce pochówku. Już sama nazwa większości z nas kojarzy się z dostojnikami świeckimi i duchownymi oraz władcami i włodarzami naszego kraju. Jednak nie w każdym miejscu taka krypta może się znaleźć. Dawniej krypty znajdowały się jedynie w kościołach, a właściwie pod ich posadzkami.

krypty groboweByły to przesklepione pomieszczenia. Ich pierwszym przeznaczeniem było przechowywanie relikwii, z czasem jednak tworzono coraz większe i stały się one miejscami pochówków. Jednak już od samego powstania, nie było to miejsce dla każdego. W kryptach składano bowiem jedynie ciała władców i głów państwa, ważnych dostojników kościelnych, czy osoby świeckie, o wysokim statusie społecznym.

Krypty współcześnie

Obecnie raczej nie stosuje się już pochówków w kryptach – wyjątek może stanowić Wawel, gdzie taka uroczystość miała miejsce współcześnie. Jednak krypty, jakie dziś obserwujemy są raczej pamiątką o znaczeniu historycznym, kryjąca w sobie wyjątkową tajemnice w przypadku niektórych kościołów. Na dzisiejszych cmentarzach znajdziemy z kolei piwnice grobowe, których funkcjonalność w kwestii składania zwłok można porównać do dawnych krypt. Służą one do umieszczania w nich trumien, nie ma tu jednak zasypywania ich piachem, a zmarłych składa się w szczelnym betonowym pomieszczeniu. Takie rozwiązania pojawiają się obecnie na wielu polskich cmentarzach. Z uwagi na ilość tego rodzaju grobów można śmiało powiedzieć, że cieszą się one coraz większą popularnością. Warto zaznaczyć, że będą one miały również znaczenie jeśli chodzi o samą ziemię, którą niejako oddzielą od grobu, a ewentualny kolejny pochówek, nawet w czasie mrozów nie będzie wiązał się z problemami, bo wystarczające będzie zdjęcie płyty.

Pochówki w Polsce

Dawniej ważne osobistości chowano w kryptach pod kościołami, co wynikało również z faktu, że tam były lepiej strzeżone, a często chowano wraz z kosztownościami w bogatych strojach. Obawiano się więc, że na zwykłym cmentarzu grób mógłby zostać zbezczeszczony i obrabowany. Krypta była bezpieczniejsza.