Czym są kolumbaria?

Opisując charakterystykę kolumbarium, należy przede wszystkim zaznaczyć, iż jest to jeden z rodzajów zabudowy cmentarnej. Przyjmuje ona zwykle formę prostopadłej ściany lub budowli w kształcie kopuły, która składa się dodatkowo ze stosunkowo niewielkich półeczek, na których umieszczane są urny z prochami zmarłych osób. Można zatem powiedzieć, iż jest to rodzaj zbiorowej mogiły.

kolumbariaOprócz samej niszy oraz urny w tym miejscu są umieszczane również tablice z danymi osoby zmarłej oraz kwiaty i znicze w przeznaczonej na to powierzchni. W kontekście historycznym wspomnieć warto także, że pierwsze tego typu budowle powstały już w I wieku p.n.e, czyli w czasach starożytnych. Wracając jednak do obecnych czasów, kolumbaria są budowane zwłaszcza w bliskiej odległości od krematoriów oraz na dużych cmentarzach.

Z jakich powodów budowane są kolumbaria i jakie są zalety kremacji zmarłych?

Jednym z najważniejszych powodów, dla których już od czasów starorzymskich budowano kolumbaria, jest przede wszystkim brak miejsca na tradycyjnych cmentarzach. W tej budowli możemy bowiem zmieścić naprawdę ogromną ilość urn zawierających prochy zmarłych. Dodajmy również, że ten rodzaj budowli ze względu na możliwość odpowiedniego dostosowania odnośnie wyglądu zewnętrznego oraz wewnętrznego, w idealny sposób wpisuje się w krajobraz całego cmentarza. Kolumbaria to także obiekty, które najczęściej są budowane ze względu na coraz większą popularność kremacji jako formy pochówku, która jest oczywiście w stu procentach legalna.

Opisując zalety kremacji, warto przede wszystkim spojrzeć na ten temat w kontekście finansowym. Kremacja bowiem jest metodą pochówku, która nie generuje bardzo dużych kosztów, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Szeroka dostępność to kolejna zaleta kremacji zwłok, ponieważ obecnie możemy zdecydować się na nią praktycznie w każdym zakładzie pogrzebowym. Za jedną z zalet kremacji uznać można również możliwość wyboru miejsca pochówku, ponieważ urna z prochami może zostać umieszczona zarówno w opisywanym przez nas kolumbarium, jak i w standardowej rodzinnej mogile na cmentarzu. Kremacja to także forma pochówku, która ma znacznie lepszy wpływ na środowisko naturalne.