Co to są rodzinne grobowce?

Grobowiec to miejsce wiecznego spoczynku, które powinno odzwierciedlać sposób życia i zamiłowania pochowanej w nim osoby. Niektóre grobowce mogą także pokazywać, jak silne więzy łączyły zmarłego z pozostałymi członkami jego rodziny. Mowa o grobowcach rodzinnych, które różnią się od klasycznych grobów tym, że w ich wnętrzu spoczywa kilku członków jednej rodziny. Są znacznie większe od pojedynczych nagrobków, mają inną konstrukcję i są od nich droższe.

rodzinny grobowiecKrótka historia rodzinnych grobowców

Grobowce rodzinne mają długą historię, jednak dopiero od niedawna stały się dostępne dla zwykłych ludzi. W przeszłości mogły sobie na nie pozwolić jedynie najbogatsze rody, dlatego historyczne grobowce należą najczęściej do rodzin królewskich lub arystokratycznych. Wspólne spoczywanie w jednym grobie ma piękne symboliczne znaczenie – członkowie tej rodziny chcą być blisko siebie nawet po śmierci, ponieważ łączyła ich ze sobą niezwykle silna więź zarówno fizyczna, jak i duchowa.

Czym charakteryzują się współczesne rodzinne grobowce?

Wzrost zainteresowania grobowcami rodzinnymi nastąpił w XX wieku, kiedy stały się bardziej dostępne dla mniej zamożnych ludzi. Spacerując alejkami dowolnego cmentarza, łatwo zauważyć, że takich grobowców z minionych wieków jest o wiele mniej niż tych z wieku XX czy XXI.

Grobowce rodzinne to nazwa, którą określamy miejsce spoczynku więcej niż jednej osoby. Są znacznie większe od pojedynczych grobów i różnią się od nich budową. Można pochować w nich kilka osób bez konieczności demontażu całego nagrobka. Chcąc umieścić w nich kolejną zmarłą osobę pochowaną w urnie albo trumnie, wystarczy otworzyć wejście i położyć ją w środku.

Jak zbudowane są współczesne grobowce rodzinne?

Oferowane przez naszą firmę grobowce rodzinne zbudowane są z prefabrykowanych elementów betonowych. Takie rozwiązanie gwarantuje szybkość montażu i dużą trwałość miejsca pochówku. Zajmujemy się sprzedażą ram betonowych, płyt grobowych i elementów do montażu grobowców.