Co to jest kremacja zwłok i kiedy się ją stosuje?

piec kremacyjnyW Polsce podobnie jak na całym świecie rośnie popularność niechętnie kiedyś wybieranej kremacji ciała. Sprawdź, jakie są przyczyny wzrostu popularności tego rodzaju pochówku i na czym polega.

Skąd bierze się rosnące zainteresowanie kremacją zwłok?

Rosnące zainteresowanie kremacją zwłok ma kilka przyczyn. Przede wszystkim, bardzo często wolę skremowania zwłok wyrażają za życia nasi najbliżsi, powodowani ateizmem i niewyrażaniem woli pogrzebu kościelnego. Zdarza się także, że decyzję o kremacji zwłok podejmuje rodzina, ze względu na mniejsze koszty takiego pogrzebu, wynikające między innymi z rezygnacji z pochówku kościelnego oraz związanych z nim dodatkowych opłat i braku konieczności kosztownego pogłębiania grobu pod urnę.

Urna ponadto nie musi znajdować się w grobie, może zostać bowiem złożona w kolumbarium, co również dla wielu rodzin stanowi korzystniejsze rozwiązanie. W końcu rosnąca popularność kremacji zwłok ma swoje uzasadnienie w prozaicznym braku miejsca na cmentarzach na tradycyjne groby i konieczność stawiania kolumbariów. Warto także zdać sobie sprawę, że kościół katolicki dopuścił wcześniej zakazaną możliwość kremacji zwłok, w związku z czym coraz częściej taką wolę wyrażają również osoby wierzące.

Jak przebiega kremacja zwłok?

Przed kremacją zwłok ubranie zmarłego zostaje zastąpione specjalnym całunem lub całkowicie palnym odzieniem. Trumna z ciałem, trafiająca podczas kremacji do specjalnego pieca, wyprodukowana jest z ekologicznych, palnych materiałów: drewna, tektury lub wikliny, bez użycia farb, olejów, klejów i bez przyozdabiania jej metalowymi ozdobami.

Trumna z ciałem zmarłego zostaje wprowadzona do pieca, w którym panuje temperatura od 800 do 1200 stopni Celsjusza. Pod jej wpływem w ciągu dwóch, trzech godzin zwłoki zostają spopielone. Następnie prochy zmarłego zostają wsypane do wybranej wcześniej urny. Na następny dzień urna z prochami zostaje poświęcona lub bez udziału księdza złożona do grobu lub do kolumbarium.

Na koniec warto wspomnieć, że tak zwany pochówek urnowy jest tak samo uroczysty i podniosły, jak ten tradycyjny. Ostatnia droga bliskiej osoby jest rak samo godna oraz pełna należnego mu szacunku.