Co to jest kremacja zwłok i kiedy się ją stosuje?

W Polsce podobnie jak na całym świecie rośnie popularność niechętnie kiedyś wybieranej kremacji ciała. Sprawdź, jakie są przyczyny wzrostu popularności tego rodzaju pochówku i na czym polega.

piec kremacyjnySkąd bierze się rosnące zainteresowanie kremacją zwłok?

Rosnące zainteresowanie kremacją zwłok ma kilka przyczyn. Przede wszystkim, bardzo często wolę skremowania zwłok wyrażają za życia nasi najbliżsi, powodowani ateizmem i niewyrażaniem woli pogrzebu kościelnego. Zdarza się także, że decyzję o kremacji zwłok podejmuje rodzina, ze względu na mniejsze koszty takiego pogrzebu, wynikające między innymi z rezygnacji z pochówku kościelnego oraz związanych z nim dodatkowych opłat i braku konieczności kosztownego pogłębiania grobu pod urnę.

Urna ponadto nie musi znajdować się w grobie, może zostać bowiem złożona w kolumbarium, co również dla wielu rodzin stanowi korzystniejsze rozwiązanie. W końcu rosnąca popularność kremacji zwłok ma swoje uzasadnienie w prozaicznym braku miejsca na cmentarzach na tradycyjne groby i konieczność stawiania kolumbariów. Warto także zdać sobie sprawę, że kościół katolicki dopuścił wcześniej zakazaną możliwość kremacji zwłok, w związku z czym coraz częściej taką wolę wyrażają również osoby wierzące.

Jak przebiega kremacja zwłok?

Przed kremacją zwłok ubranie zmarłego zostaje zastąpione specjalnym całunem lub całkowicie palnym odzieniem. Trumna z ciałem, trafiająca podczas kremacji do specjalnego pieca, wyprodukowana jest z ekologicznych, palnych materiałów: drewna, tektury lub wikliny, bez użycia farb, olejów, klejów i bez przyozdabiania jej metalowymi ozdobami.

Trumna z ciałem zmarłego zostaje wprowadzona do pieca, w którym panuje temperatura od 800 do 1200 stopni Celsjusza. Pod jej wpływem w ciągu dwóch, trzech godzin zwłoki zostają spopielone. Następnie prochy zmarłego zostają wsypane do wybranej wcześniej urny. Na następny dzień urna z prochami zostaje poświęcona lub bez udziału księdza złożona do grobu lub do kolumbarium.

Na koniec warto wspomnieć, że tak zwany pochówek urnowy jest tak samo uroczysty i podniosły, jak ten tradycyjny. Ostatnia droga bliskiej osoby jest rak samo godna oraz pełna należnego mu szacunku.